You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Regina"

170 x 50 x wys. 50 cm

Do­ni­ca Regina — duża prostokątna donica parkowa wykonana w technologii betonu płukanego. Jej for­ma po­zwa­la na za­sto­so­wa­nie na­sa­dzeń z sze­ro­kiej gamy zie­le­ni, do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych po­wierzch­niach. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 420 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 840 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U