You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Multi - okrągły kosz uliczny z betonu płukanego, z wkładem z blachy ocynkowej.

Kosz "Multi" 70 ltr

Ø 62 x wys. 82 cm

Kosz ulicz­ny okrą­gły MUL­TI o wys. 82 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­no wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się również kosze uliczne w innych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 300 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 600 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U