You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Betonowy kosz miejski o pojemności 120 ltr, wyposażony w pokrywę.

Kosz okrągły 120 ltr

Ø 61 x wys. 81 cm

Kosz ulicz­ny okrą­gły o po­jem­no­ści 120 li­trów, śred­ni­cy 61 cm i wysokości 81 cm z po­kry­wą za­bez­pie­czo­ną an­ty­ko­ro­zyj­nie oraz ma­lo­wa­ną prosz­ko­wo do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL. Po­jem­nik wy­po­sa­żo­ny jest w peł­ną me­ta­lo­wą po­kry­wę z rącz­ką, za­bez­pie­cza­ją­cą przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi oraz we­wnętrz­ną ob­ręcz do mo­co­wa­nia wor­ka fo­lio­we­go. W naszej ofercie znajdują się również kosze uliczne w innych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 192 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 384 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U

Opcje dodatkowe:

Duża popielnica do kosza 120 ltr
Popielnica duża
Mała popielnica do kosza 120 ltr
Popielnica mała