You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŁAWKI Z BETONU PŁUKANEGO


Ławka miejska z oparciem drewnianym Pola

Ławka "Pola"

200 x 57 x wys. 86 cm

Pola to ławka parkowa z fundamentem, drewnianym siedziskiem oraz oparciem wykonana w technologii betonu płukanego. Oferowane przez nas ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru np: kasz­tan, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. W naszej ofercie posiadamy również ławki bez oparcia, ławki z oparciem, siedziska oraz betonowe stoły parkowo-ogrodowe, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 190 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 5
WAGA PALETY: 950 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U
Drewno