You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SIEDZISKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Masywne okrągłe siedzisko wykonane z betonu architektonicznego. O średnicy 150 cm i wysokości 46 cm

Siedzisko "Drops" deco

Ø 150 x wys. 46cm

Okrągłe siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Siedzisko Drops deco po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Zobacz również inne produkty w ofercie firmy STYL-BET np. stoły ogrodowo-parkowe, betonowe ławki z oparciem, ławki bez oparcia oraz siedziska.


WAGA: 1834 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 1834 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany