P造t­ka ogro­do­wa RY­BIA Σ­SKA to ofer­ta ad­re­so­wa­na do bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nu ze­wn皻rz­ne­go z za­sto­so­wa­niem na na­wierzch­nie lek­kie, tj. doj­軼ia ta­ra­so­we, 軼ie­ki w ogro­dach itp. W pro­gra­mie pro­duk­cji wy­st­pu­je w dw鏂h wiel­ko­軼iach o 鈔. 60 i 80 cm. Na za­m­wie­nie ist­nie­je mo­li­wo嗆 wy­ko­na­nia in­nych wiel­ko­軼i: o 鈔. 40x4 cm, 50x6 cm, tech­no­lo­gii be­to­nu p逝­ka­ne­go i wy­st­pu­j w ofer­cie we wszyst­kich ko­lo­rach two­rzo­nych z gry­s闚 i 篤i­r闚 z frak­cji od 2 mm do 10 mm. P造t­k cha­rak­te­ry­zu­j naj­wy­sze wa­lo­ry u篡t­ko­we: an­ty­po­郵i­zgo­wo嗆 po­przez za­sto­so­wa­ne su­row­ce, mro­zo­od­por­no嗆 po­przez tech­no­lo­gi oraz es­te­ty­ka wkom­po­no­wa­na w cie­p陰 zie­le ogro­d闚.
P造t­ki RY­BIE Σ­SKI po­przez sw鎩 kszta速 i fak­tu­r da­j sze­reg po­my­s堯w na cie­ka­we kszta­to­wa­nie na­wierzch­ni i umo­磧i­wia­j two­rze­nie kr­tych 軼ie­瞠k.
Jestemy na Google+