nazwa wyrobu
p造ta chodnikowa
waga (kg)
18
<
ilo嗆 (szt/paleta)
96
ci篹ar palety (kg)
1728
P造t­k ce­chu­je trwa­這嗆 fak­tu­ry, jest an­ty­po­郵i­zgo­wa, mro­zo­od­por­na, oraz od­por­na na 軼ie­ra­nie. P造t­ki efek­tow­nie har­mo­ni­zu­j z oto­cze­niem, a wzgl­dy wi­zu­al­ne id w pa­rze z so­lid­nym wy­ko­na­niem i no­wo­cze­sn tech­no­lo­gi. Pro­po­nu­je­my Pa­stwu p造t­k t這­czo­n w czte­rech ko­lo­rach: sza­ry, 鄴­ty, czar­ny i czer­wo­ny oraz  dw鏂h wzo­rach ozna­czo­nych sym­bo­la­mi: T4 i T4R.
Jestemy na Google+