You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SIEDZISKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Siedzisko miejskie Largo duo, to największa ławka z rodziny Largo, wykonane w technologii betonu architektonicznego wzbogaconego o elementy drewniane.

Ławka "LARGO DUO" deco

165 x 80 x wys. 70 cm

Nasza najnowsza propozycja z rodziny siedzisk Largo. Eleganckie siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Uzu­peł­nie­niem jest LAR­GO w wersji podstawowej oraz siedzisko LAR­GO P, czy­li siedzisko LAR­GO z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym. Zobacz również inne siedziska betonowe w ofercie firmy STYL-BET.

WAGA: 600 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 600 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany
Drewno